ไทยท็อป3 – เคล็ดลับการช้อปปิ้ง – รับข้อเสนอที่ดีที่สุด
ธุรกิจ

Content Marketing คืออะไร? สร้างสรรค์ยังไงให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย

เพราะหัวใจสำคัญของการวางแผนทำการตลาดที่ดีนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเนื้อหาทางด้านการตลาดหรือ Content Marketing คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีชื่อเสียง มีจุดยืน อีกทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนในการพูดแทนแบรนด์ว่ามีข้อดีและคุณประโยชน์อะไรใดๆ บ้างผ่านการสื่อสารทางด้านเนื้อหาทางการตลาด หรือ Content Marketing ตลอดไปจนถึงยังมีส่วนในการขับเคลื่อนยอดขายให้กับแบรนด์ได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตามเคล็ดลับสำคัญหรือสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาทางการตลาด หรือ Content Marketing ที่ดีนั้นจะมีอะไรบ้าง บทความนี้มีข้อมูลดีๆ มาฝากกัน

มีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

หัวใจสำคัญอันดับแรกของการผลิต Content Marketing คือการรู้จักทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจมีได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การที่ตัวผู้เขียนหรือผู้ผลิตเนื้อหาจะต้องทำหน้าที่ศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการซื้อในทุกๆ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรู้จักแบรนด์ (Awareness) ความสนใจที่มีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ (Consideration) และขั้นตอนสุดท้ายคือการตัดสินใจซื้อ (Purchase) ไปจนถึงการกลับมาอุดหนุนสินค้าหรือบริการจากแบรนด์นั้นๆ ในระยะยาว (Loyalty)

อ่านแล้วรู้สึกมีประโยชน์

ในลำดับถัดมาของการสร้าง Content Marketing คือตัวเนื้อหาเองจะต้องอ่านง่าย เนื้อหามีความดึงดูด อ่านแล้วรู้สึกว่าได้รับประโยชน์แต่ก็รู้สึกเหมือนไม่ได้อ่านข้อมูลสินค้าหรือกำลังอ่านหนังสือเล่มหนาๆ อยู่แต่ยังต้องสอดแทรกด้วยความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากตัว Content Marketing คือการสอดแทรกไปด้วยคำสำคัญ หรือ Keyword ก็จะต้องเป็นไปอย่างแนบเนียน อ่านแล้วจะต้องไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดด้วยข้อมูลสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด จึงจะถือว่าเป็นเนื้อหาทางการตลาดที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ตรงประเด็น มีความชัดเจน

อีกหนึ่งเคล็ดลับอันดับสุดท้ายของการสร้างสรรค์เนื้อหาทางด้านการตลาดหรือContent Marketing คือตัวเนื้อหาจะต้องมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ในเนื้อหาต้องมีการกล่าวอ้างถึงเป้าหมายของแบรนด์เอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดผลได้ ไม่ว่าจะเป็นยอด Engagement ของตัวเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆ บนโลกออนไลน์เอง อีกทั้งยังต้องสามารถวัดผลออกมาเป็นยอดขาย (Convert to Sales) ได้ด้วย

จะเห็นได้ว่าในทุกๆ ขั้นตอนของการสร้างสรรค์เนื้อหา หรือ Content Marketing คือการหันกลับมาสู่จุดแรกเริ่มของทุกสิ่ง นั่นก็คือตัวผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย หากมีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ทำการบ้านอย่างลึกซึ้งว่ากลุ่มเป้าหมายของเรามีพฤติกรรมอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็จะทำให้ผู้เขียนสามารถสร้าง Content Marketing ออกมาได้อย่างลึกซึ้งและตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อเนื่องไปเป็นทอดๆ ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำอย่างราบรื่นในที่สุด

Related posts

เริ่มธุรกิจที่ปรึกษาของคุณเองธุรกิจ

Zane Leila

อนาคตของการใช้งานโคบอท (Cobot) 

Zane Leila

วิธีที่คุณสามารถลดความเสี่ยงของการแตกหักของพาเลทในธุรกิจของคุณ

Zane Leila