ไทยท็อป3 – เคล็ดลับการช้อปปิ้ง – รับข้อเสนอที่ดีที่สุด
ธุรกิจ

7 กุญแจสำคัญของ Digital Agency Thailand ในปี 2023

ในยุคที่ Digital Agency Thailand ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นว่าตลาดออนไลน์ สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างยอดขายให้กับธุรกิจและสร้างความเติบโตให้แก่องค์กรได้

แต่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ประกอบเท่านั้นที่ต้องปรับตัวและหันมาใช้บริการ Digital Agency กันมากขึ้นเท่านั้น ตัวผู้ประกอบการ Digital Agency ใน Thailand ก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง และแสวงหากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจให้แก่ลูกค้า และสรรค์สร้างตัวตนของตนเองให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

วันนี้เราจึงมี 7 กุญแจสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้แก่ Digital Agency ใน Thailand มาบอกกัน

7 กลยุทธ์สำหรับ Digital Agency Thailand ในปี 2023       

  • นโยบายสนับสนุน

สิ่งแรกที่จะช่วยให้การทำงานของ Digital Agency ใน Thailand มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือต้องได้รับนโยบายสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้เราสามารถสื่อสารกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายการทำงานด้านดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแกร่ง เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น

  • KPI สมเหตุสมผล

KPI นับเป็นตัววัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานได้ก็จริง แต่สำหรับ Digital Agency ควรมี KPI สมเหตุสมผล และวัดผลได้จริง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงานนั่นเอง

  • กำหนดเป้าหมายให้ชัด

สำหรับ Digital Agency ใน Thailand การจะปั้นแบรนด์ใดขึ้นมาสักแบรนด์หนึ่ง หรือแม้แต่การสร้างแบรนด์ของตนเอง การสร้าง Awareness เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเป็นอย่างมาก เพราะการสร้างตัวตน และความตระหนักรู้ เพื่อสร้างความสนใจต่อกลุ่มผู้บริโภค ก็สามารถช่วงชิงพื้นที่ในตลาด และสร้างยอดขายให้แก่ธุรกิจ และสร้างการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์ได้

  • Big Data

อีกหนึ่งกุญแจดอกสำคัญที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่ Digital Agency ใน Thailand ก็คือ Big Data ยิ่งในยุคที่การดำเนินธุรกิจบนโลกใบนี้ถูกขับเคลื่อนข้อมูล การมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ก็ช่วยให้สามารถพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลวิจัยพฤติกรรมลูกค้าและผู้บริโภคที่มีประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อที่ Digital Agency จะได้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และนำมาพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่กลุ่มลูกค้าต่อไป

  • Social Media

การตามเทรนด์ของ Social Media ให้ทัน รวมถึงเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกระแสความต้องการของกลุ่มเป้าหมายบน Social Media ได้อย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้ Digital Agency ใน Thailand สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์ หรือสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างยอดขายให้กับลูกค้าได้อย่างที่ต้องการต่อไป

  • Mobile Technology

สำหรับผู้ประกอบการ Digital Agency ใน Thailand แล้ว ต้องเข้าใจก่อนว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมีมือถือ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า และจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ การจะพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสร้างสรรค์คอนเทนต์ จึงต้องคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในข้อนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจ เพื่อจะได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมเหล่านี้นั่นเอง

  • เปิดรับเทคโนโลยี AI

มาถึงอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของผู้ประกอบการ Digital Agency คือการต้องเร่งปรับตัวใหม่ ให้ทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี AI พร้อมเปิดรับเทคโนโลยี AI ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ยกตัวอย่างเช่น ChatGPT ซึ่งเป็นAI writing ที่สร้างความมหัศจรรย์ใจด้วยการเขียนที่ละเอียดและเป็นธรรมชาติไม่ต่างจากคน จะเห็นได้ว่า AI จะกลายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานในภาพรวมได้อีกด้วย

และทั้งหมดนี้ คือ 7 กลยุทธ์ ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้ Digital Agency ใน Thailand สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Related posts

ความสำเร็จทางธุรกิจ – ทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย

Zane Leila

Content Marketing คืออะไร? สร้างสรรค์ยังไงให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย

Zane Leila

อนาคตของการใช้งานโคบอท (Cobot) 

Zane Leila