Thai Top 3
การศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตลูกของคุณ

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโอกาสของครอบครัวหรือประเทศขึ้นอยู่กับอนาคตของเด็ก ดังนั้นในตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นภาระหน้าที่ของครอบครัวและประเทศที่จะต้องจัดหาเด็กเกือบทุกโอกาสที่จะเติบโตหรือมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากอนาคตของประเทศและครอบครัวต้องอยู่ภายใต้ปัจจุบันของเด็ก เราได้เห็นแล้วว่าประเทศต่างๆซึ่งอยู่ในประเภทของการด้อยพัฒนากำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญของการไม่รู้หนังสือ

ประเทศต่างๆเช่นแอฟริกาแอฟริกาใต้และอัฟกานิสถานเป็นต้นยังไม่ก้าวหน้าเนื่องจากมีอัตราส่วนการศึกษาต่ำที่สุด Whist ประเทศต่างๆเช่นอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลีย ฯลฯ อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและความก้าวหน้าคือระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน หากเรายกตัวอย่างเพียงสหราชอาณาจักรเธอมีอัตราการรู้หนังสือสูงถึง 99%

สถิติดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในชีวิตของประเทศ ไม่เพียง แต่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและการเติบโตของประเทศ แต่ยังปฏิวัติจิตใจของเด็กให้มีความสุภาพ

ความแข็งแกร่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของรากฐาน

ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่สามารถยืนหยัดหรือรักษาตำแหน่งได้โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรากฐานที่มั่นคง จิตใจของเด็กทุกคนต้องการการหล่อเลี้ยงที่มั่นคงเพื่อการเติบโตในรูปแบบของการศึกษา ในกระบวนการนี้การศึกษาอย่างเป็นทางการมีบทบาทสำคัญซึ่งเด็กได้มาจากโรงเรียนเช่นโรงเรียนประถมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนเป็นสถานที่แรกของการศึกษาที่ซึ่งใคร ๆ ก็คุ้นเคยกับหลักการพื้นฐานของสิ่งที่ถูกและผิด ประเทศอย่างสหราชอาณาจักรทำให้การศึกษาเป็นเรื่องบังคับสำหรับเด็กทุกคน

เราสังเกตว่าในหลาย ๆ ประเทศการได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการไม่ได้กลายเป็นส่วนที่จำเป็นเท่าที่ควรจนถึงปัจจุบัน ผู้ปกครองควรยอมรับและตระหนักถึงความเข้มแข็งของการศึกษาสำหรับบุตรหลานของตนเนื่องจากการศึกษามีความสำคัญพอ ๆ กับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อสุขภาพกายและใจที่เหมาะสม มันเป็นความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้รักษา

นักคิดนักปรัชญาและนักเขียนในสมัยโบราณหลายคนเช่นอริสโตเติลเพลโตและไอน์สไตน์ ฯลฯ ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษา งานเขียนของอริสโตเติลครอบคลุมถึงศีลธรรมและสุนทรียภาพตรรกะและวิทยาศาสตร์การเมืองและอภิปรัชญา การศึกษาในวงกว้างนี้สะท้อนให้เห็นว่าการได้รับการศึกษาหรือความรู้นั้นได้รับการยกย่องจากคนสมัยก่อนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเกือบทุกสาขาของการศึกษา

Related posts

พัฒนาอาชีพของคุณด้วยการศึกษาทางไกล

Zane Leila

แนะนำ 5 แนวทางการเลือก โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ก่อนส่งลูกเข้าเรียน

Zane Leila

เหตุใดการศึกษาออนไลน์จึงไม่ใช่สำหรับทุกคน

Zane Leila